DOAMNA ELENA CUZABiografie scrisă de Lucia Borş

Doamna Elena Cuza, de Th. Aman

Doamna Elena Cuza, de Th. Aman

LĂMURIRE

      Sunt biografii greu de dus la bun sfârşit din cauza puţinelor date ce se găsesc. Din viaţa sfintei femei Elena Cuza, mi-au lipsit multe izvoare de cercetare.
       Mulţumesc acelora care mi-au uşurat această încercare. Ajutorul nepreţuit al Domnului Th. Gh. Rosetti-Solescu, mi-a fost de mare folos. Domnia-Sa mi-a încredinţat cu multă bunăvoinţă scrisorile necunoscute până acum ale Doamnei Elena Cuza, scrisori ce mi-au lămurit o bună parte din viaţa ei. Am mai primit de asemeni informaţii folositoare dela D-nele G-ral Alex. Lambrino, Ecaterina Cantacuzino, Maria Sturza Miclăuşeni şi E. Vlădoianu; D-nii G-ral R. Rosetti, Marcel Bastake, C. Hogea, Dr. Socrate Lalo, Pr. C. Bobulescu, G. Bădărău, Dr. D. Măcelaru şi îndeosebi Domnul Dr. Petre Flor, medicul curant şi admiratorul Doamnei Elena Cuza.
       La această lucrare de lungă cercetare am fost încurajată şi de D-nii Emanoil Bucuţa şi Constantin Moisil, - primul publicându-mi în revista "Boabe de grâu" 1932, o scurtă monografie "Azilul Elena Doamna", al doilea dându-mi posibilitatea să cercetez documentele dela Arhivele Statului.
       Mulţumesc de asemeni D-nei Corina Ionescu, dela biblioteca Academiei Române, şi D-lui Gh. Nicolaiasa, din sala de manuscrise, pentru concursul dat şi bunăvoinţa ce mi-au arătat la cercetările mele.