Concluzii depuse la Tribunalul Bucureşti

CONCLUZII,

formulate de reclamantul Brăbete Teeru Valeriu în dosar nr 670/3/2010 al Tribunalului Bucureşti

Solicit să admiteţi cererea mea aşa cum a fost formulată, de a obliga pârâtele să de-a curs cererii mele justificate, solicit cheltuieli de judecată.

În susţinerea cererii mele legitime invoc următoarele:

Motive

În primul rând m-am adresat acestei instanţe în speranţa că prin DECIZIA pe care o va da, va respecta drepturile democratice ale statului de drept, aşa cum sunt ele prevăzute de legile în vigoare, fără a se da un alt sens articolelor de lege.

Un stat de drept şi o democraţie reală presupune puterea poporului, putere care trebuie să se manifeste prin această acţiune, nu doresc să impun nimic cum afirmă pârâtele, doresc constituirea unui COMITET DE INIŢIATIVĂ lărgit la nivelul întregii ţări, care să se implice in mod real şi activ în consultarea naţiunii, prin dezbateri, chestionare, precum şi prin Forumul de discuţii realizat de mine la adresa http://valeriu-brabete.ro, proces care este de durată, Constituţia nu este numai a unor judeţe, fapt care m-a determinat să apelez la serviciile celor două instituţii publice, care în mod normal ar trebui să fie echidistante şi în slujba naţiunii, respectând în primul rând legile, această iniţiativă este de interes naţional deci are caracter public la care pârâtele trebuia să de-a curs.

Solicitarea făcută către cele două pârâte este în baza Legii fundamentale art. 31, articol care nu este respectat, îngrădind informarea cetăţenilor de posibilitatea de a lua această iniţiativă de revizuire a Constituţiei potrivit art. 150 pct.(1), (2), prin formarea unui COMITET DE INIŢIATIVĂ aşa cum prevede Legea 189/1999, art. 1 şi art. 2, precum şi prin Legea 41/1994 art. 2 şi art. 3 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, articole care de asemenea nu au fost respectate de cele două pârâte, mai mult încearcă să de-a alt sens articolelor din lege.

Având în vedere, că suntem un stat democratic, aşa cum este stipulat şi în Constituţie art. 1 pct. 3, este normal şi firesc ca cetăţenii să promoveze această iniţiativă, existând în acest sens legi pentru a duce la realizarea acestui obiectiv.

Importanţa de a aparţine această iniţiativă cetăţenilor, este foarte bine conturată de către Eleodor Focşeneanu care spune:

"Constituţia din punct de vedere politic este un contract social între naţiune şi putere, prin care se determină atât drepturile pe care naţiunea şi le rezervă, drepturile omului şi ale cetăţeanului, cât şi prerogativele cu care tot naţiunea mandatează în mod limitattiv puterea să le exercite, pe baza principiului separaţiei puterilor în Stat. Termenii pactului fundamental trebuie stabiliţi de naţiune şi acceptaţi de putere, iar nu impuşi de putere."

Rog instanţa să reţină şi să constate următoarele aspecte:

Societatea Română de Radiodifuziune, prin întâmpinarea depusă demonstrează că se află într-o gravă eroare de interpretare a legilor, încercând să de-a alt sens articolelor de lege:

  • face trimitere către Legea 554/2004 cum că, nu ar fi autoritate publică în sensul art. 2, alin. 1, lit. b, dar nu specifică cu care articol de lege se identifică, având în vedere că funcţionează pe bani publici?
  • dacă în prima fază recunoaşte că prin dispoziţiile art. 3 alin. 1 din Legea 41/1994, are obligaţia să asigure prin întreaga sa activitate informarea corectă a opiniei publice, revine cu trimitere către art. 5 alin. 4 din aceiaşi lege, care face referire către partidele politice, ori potrivit Lege 189/1999 art. 2, art. 3, iniţiativa trebuie să aparţină cetăţenilor şi nu partidelor politice, adică, dacă nu fac parte dintr-un partid politic nu am dreptul să mă adresez instituţiilor publice? "Or, reclamantul nu face parte din vreun partid politic…"
  • de asemenea în cazul în care decizia dată de instanţă ar fi favorabilă mie acuză instanţa de "imixtiune" în actul managerial, acest lucru demonstrează încă o dată că pârâta se află întro gravă eroare faţă de legislaţie, dacă consideră că o decizie a unei instanţe presupune amestecul în actul managerial. Dumnealor se cred mai presus de lege?
  • în mod greşit, pârâta prin răspunsul trimis în data de 16 Noiembrie 2009, nr. 20426, face afirmaţia că trebuie să am 500.000 mii semnături pentru a face publică acţiunea, ori aceaste semnături reprezintă condiţia de bază după constituirea COMITETULUI DE INIŢIATIVĂ, ca această iniţiativă să fie legitimată de către populaţie şi supusă discuţiei parlamentare.

Faţă de întâmpinarea depusă de către pârâta Societatea Română de Televiziune, doresc să fac următoarele precizări:

Pârâta a refuzat în mod repetat de a trimite un răspuns cererii mele legitime, încălcând prevederile O.G 27/2002, art. 8 pct. 1 "Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă" precum şi ale Legi 544/2001, refuzând să de-a curs informării (nu publicitate) cetăţenilor de oportunitatea de a participa în mod real la elaborarea Legii fundamentale.

Având în vedere faptul că pârâta a considerat că nu merit niciun răspuns la solicitarea adresată, nu doresc să analizez întâmpinarea depusă, care prin conţinutul ei aduce ofensă nu numai mie, ci întregii naţiuni. Las la latitudinea instanţei să aprecieze şi să ia hotărârea care consideră că este legală.

Faţă de cele afirmate mai sus consider că dacă dorim să fim într-adevăr un stat de drept şi democratic trebuie să dăm o şansă reală naţiunii să participe în mod real, fără amestec politic la realizarea Constituţiei, clasa politică trebuie să aibă ideologiile de partid după voinţa poporului şi nu a unor grupuri de interese. O naţiune devine puternică şi respectată, dacă în primul rând LEGEA FUNDAMENTALĂ emană de la popor.

04 Mai 2010

BRĂBETE TEERU VALERIU