Recurs împotriva Sentinţei Civile nr. 1441


DOMNULE PREŞEDINTE,


Subsemnatul Brăbete Teeru Valeriu, cu domiciliul în Drobeta Turnu Severin str. Radu Calomfirescu nr. ..., bl. ..., sc. .., ap. .., judeţul Mehedinţi, declar recurs împotriva sentinţei civile nr. 1441 din data de 04 Mai 2010 pronunţată în dosar nr. 670/3/2010 prin care consider că mi sau încălcat drepturi legale şi constituţionale.

MOTIVELE CERERII:

În fapt − am înţeles să mă adresez instanţei să confirme sau nu dacă potrivit art. 150 pct. (a) din Constituţie în conformitate cu Lege nr 189/1999 art. 1, art. 2, dacă am dreptul de a mă adresa TVR şi Radio România Actualităţi, şi cele două instituţii obligaţia de a da curs solicitărilor mele, pentru a face publică iniţiativa de formare a COMITETULUI DE INIŢIATIVĂ aşa cum este stipulat de Lege 189/1999.

Acest comitet ca să fie credibil, trebuie constituit la nivel de ţară, ori acest lucru nu se poate realiza decât cu ajutorul celor două instituţii amintite, care au refuzat în repetate rânduri să de-a curs acestei iniţiative, mai mult TVR a înţeles că nu merit niciun răspuns la această solicitare.

Dacă nu se acordă acest drept constituţional şi legal de a putea în mod real să se poată lua această iniţiativă de către cetăţeni, cu sprijinul celor două instituţii amintite, care au obligaţia să fie echidistante şi în slujba cetăţenilor, atunci consider că niciodată nu se va putea înfăptui dreptul constituţional şi legal de a lua această iniţiativă.

Voi dezvolta motivele, în termenul de recurs, după comunicarea sentinţei civile atacate.

În drept − îmi intemeiez cererea pe art. 304 pct. (7), pct. (8), pct. (9) C. proc. civ.

Ca urmare a celor declarate mai sus, vă rog să dispuneţi casarea sentinţei civile nr. 1441 din 04 Mai 2010, şi să trimiteţi dosarul spre rejudecare.

Anexez prezentei cereri dovada achitării taxei de timbru judiciar şi timbrul judiciar, anexez copii pentru comunicare.

17 Mai 2010

BRĂBETE TEERU VALERIU


DOMNULUI PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI