Noi oamenii nu ne conducem singuri: asupra noastră li s-a dat putere unor spirite rele, ca șă-și satisfacă plăcerea de a ne distruge.

Orice judecător corupt examinează rău adevărul. Cu judecata cu care judecați, veți fi judecați, și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura.

Egalitate sau Inegalitate?

Am vorbit despre virtute în democrație, care presupune dragostea față de legi și de patrie, acest sentiment trebuie să devină general pentru noi toți, dacă legile sunt bune, noi cei mulți le putem respecta multă vreme, față de cei care se consideră intelectuali, descompunerea societăți vine de la cei din urmă, rareori de la popor.

De fapt ce este dragostea de democrație? Nu cumva ar trebui să fie dragostea de egalitate, nu trebuie să fie și cumpătare a celor care ne conduc, pentru că noi toți trebuie să ne bucurăm de aceleași avantaje, să nutrim aceleași speranțe, și cred cu tărie că dacă vrem ca egalitatea și cumpătarea, să fie respectate în democrație acestea trebuie transpuse în legi.

Rețineți că dacă cei care ne conduc nu fac legi care să asigure echitatea socială, nu vor face decât o orânduire de stat trecătoare, inegalitatea își va face loc tocmai prin partea neapărată de legi. De aceea aceștia nu sunt capabil să întocmească legi în folosul țări, puterea acestora trebuie limitată, aici trebuie să intervină societatea în ansamblul ei, de aceea insist să reușim să constituim COMITETUL DE INIȚIATIVĂ PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI LA NIVEL NAȚIONAL.

Monștri politici se nasc tocmai din nepăsarea societăți, aceștia ne dezbină, aceștia ne duc la conflicte pe care noi nu le dorim cu adevărat, dar sunt în așa fel insuflate cu ajutorul presei (de orice fel), ca niște dorințe ale noastre firești, de parcă de la noi ar pleca aceste porniri nefirești, iar când am vorbit de inegalitate nu m-am referit decât la cea din fața legii, nu cea materială...

Comentarii(0)

Adăugați un comentariu nou

© 2006–2024 Valeriu Brăbete | E mai greu să urmezi ceea ce ți-ai propus, decât să-ți propui principii frumoase.